Eisenman, Robert & Michael Wise, "Rösterna ur dödahavsrullarna" POCKET 1995

Den första kompletta översättningen och tolkningen av 2000-åriga dokument.

Dödahavsrullarna ger oss en unik insyn i judendomens och kristendomens ursprung. Efter att ha legat i grottor nära Qumran vid Döda Havet i nästan 2000 år, upptäcktes de s.k. Dödahavsrullarna år 1947 och blev en världsensation! Dödahavsrullarna kastar delvis nytt ljus över kristendomens tidiga historia och ursprung och har också lett till kontroverser mellan teologer. När denna bok utkom kunde för första gången världen utanför ett litet slutet sällskap av vetenskapsmän ta del av de mest intressanta och spännande texterna ur det opublicerade materia-let och själva bedöma dem. Skriften i Dödahavsrullarna har transkriberats till modern hebreisk skrift, vilken finns med i boken. Översättningen till svenska har skett både från engelska och hebereiska. Författarnas kommentarer, vilka är glasklara och inträngande, är ämnade att förstås av såväl fackmän som lekmän. Robert Eisenman var vid bokens utgivning professor i mellanösternreligioner och chef för religionsvetenskapliga avdelningen vid California State University, Long Beach. Michael Wise var biträdande professor i arameiska – det språk som Jesus talade – vid avdelningen för främre orientaliska språk och kulturhistoria vid University of Chicago.

Pocket, 275 sid., illustrerad med originaltext på hebreiska. Prisma Magnum 1995, mycket fint skick.

48 kr