Edris, Karl-Erik "Vision eller vanmakt - En tolkning av den västerländska civilisationens historia och tankar inför framtiden" HÄFTAD

Vår historia är krigisk och konfliktfylld. Hotet mot vår framtid är fruktansvärt. Miljöförstöring, svält och fattigdom, kapprustning och atombomber.

Detta hot är så överväldigande att de flesta av oss känner ångest och vanmakt. Vi tror helt enkelt att vi saknar möjligheter att påverka en ödesdiger utveckling. Men så är inte fallet. Ingen insats för förbättring är så liten att den är meningslös. Vi har alla ansvar för framtiden och vi måste ta det i handling här och nu.

Vision eller vanmakt ger en fascinerande läsning för alla som vill få en helhetsbild av vår kulturs utveckling och ett hopp om en bättre framtid.

Häftad, 246 sidor, Hallgren & Fallgren, Uppsala, 1987. Fint skick. ENDAST ETT EX!

78 kr