Dodson, Aidan "Egyptens hieroglyfer" INBUNDEN

Hieroglyferna har sin egen historia av uppgång, storhetstid och fall. Under tre och ett halvt årtusende var de i bruk och man tror att den siste som kunde läsa dem dog i början av 400-talet e.Kr. Därefter tog antik grekisk skrift vid och sedan arabisk.

Åtskilligt har spekulerats om hur de ska uttydas och det mesta har varit felaktigt. Idag vet vi att det helt enkelt är ett skriftsystem, precis lika användbart för att skriva en tvättlista eller en kärleksdikt som för att nedteckna en gåtfull religiös text. Trots att bara en bråkdel bevarats, kan vi utläsa Egyptens historia, samhällsförhållanden och ekonomi med häpnadsväckande precision.

Dodson slussar läsaren från de första skrifttecknen genom hieroglyfernas olika faser. Det kan tyckas krångligt, men han ger tydliga bevis på att han är en god pedagog. Man lär sig inte att läsa hieroglyfer, sådant finns det speciallitteratur för, däremot berättar förattaren om allt det som kunnat utläsas av hieroglyferna: om kulturens gryning i det bördiga nildeltat, om faraoner och dagligt liv för vanligt folk.

Självklart berättas här också om den spännande, mödosamma vägen fram till dechiffreringen på 1800-talet.

Aidan Dodson är lektor vid universitetet i Bristol där han undervisar i egyptologi. Han har rest runt i världen och föreläst om Egyptens historia och arkeologi. Han disputerade i egyptologi vid universitetet i Cambridge och har sedan dess skrivit mer än 100 artiklar och recensioner och dessutom sex böcker, däribland Egyptens hieroglyfer och Egyptens pyramider (Prisma 2005).

Inbunden, 144 sidor, rikligt illustrerad i färg, Prisma 2005. Fint skick.

98 kr

49 kr