Debaine-Francfort, Corinne, "Återupptäckten av det gamla Kina" HÄFTAD

I början av 1900-talet öppnades Kina för omvärlden: mötet mellan Orienten och Västerlandet blev en kulturchock. Efter arkeologins blomstringsperiod följde oro och politiskt kaos i landet. När folkrepubliken Kina utropades 1949 och fram till 1973, hamnade den kinesiska arkeologin helt i skymundan. Så öppnade Kina på 1990-talet åter sin fantastiska arkeologiska skattkammare för västvärlden.

Arkeologen och sinologen Corinne Debaine-Francfort ger oss här både en historisk överblick och en bild av det eviga Kina från 6000 år f Kr, fram till Han-dynastin på 200-talet e Kr.

Häftad, 160 sid., rikligt illustrerad, utg. år 1995. Fint skick. 

48 kr