Dahlby, Frithiof "De heliga tecknens hemlighet : om symboler och attribut" INBUNDEN

De heliga tecknens hemlighet : om symboler och attribut

Det bibliska bildspråket är överflödande rikt. Under medeltiden blomstrade symboliken i konsten. Symbolspråket var ett språk som kunde förstås av alla, även av icke läskunniga och oberoende av nationalitet. Förmågan att tolka symboler har till stor del gått förlorad, men idag har intresset för det gamla symbolspråket åter vaknat.

Nu finns De heliga tecknens hemlighet av Frithiof Dahlby i en ny omarbetad upplaga av Carl Henrik Martling. Den ger den kortfattade, lättillgängliga handledning man behöver för att kunna förstå den mängd av symboler från Bibelns och konstens värld som omger oss i vardagen och som vi möter i de mest skiftande sammanhang.

Inbunden, 264 sidor, Verbum 1999. Slitet skyddsomslag, annars fin.

78 kr