Burenhult, Göran "Arkeologi i Sverige 3. Samhällsbyggare och handelsmän" INBUNDEN

Omfattar tiden 500 f Kr-1050 e Kr, dvs järnålder, förromersk och romersk tid, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Skyddsomslag, avbildande bildstenen från Smiss i När socken, Gotland, med ormsymbolik från folkvandringstid 400-550 e Kr.

Inbunden, 238 sidor, Wiken, illustrerad i färg och svartvitt med teckningar, fotografier och kartor. Fint skick, men nött skyddsomslag.
ENDAST ETT EX!

98 kr