Burenhult, Göran "Arkeologi i Sverige 2. Bönder och bronsgjutare" INBUNDEN

Behandlar livet bland bönder och bronsgjutare i Sverige under perioden 2300-500 f.Kr., dvs slutet på stenåldern till och med den yngre bronsåldern. Här beskrivs bl.a. vapen, smycken, boplatser och gravskick. Både för amatörer och forskare.

Inbunden, 214 sidor, Wiken 1983, illustrerad i färg och svartvitt med teckningar, fotografier och kartor. Fint skick, men nött skyddsomslag.
ENDAST ETT EX!

98 kr