Burenhult, Göran "Arkeologi i Sverige 1. Fångstfolk och herdar" INBUNDEN

Första delen av tre i Göran Burenhults bokserie om svensk arkeologi följs av nr 2 Bönder och bronsgjutare och nr 3 Samhällsbyggare och handelsmän. Mycket rikt illustrerad, delvis i färg.

Inbunden med skyddsomslag, 189 s. sidor. Förlags AB Wiken (Ungern, 1982), illustrerad i färg och svartvitt med teckningar, fotografier och kartor. Fint skick, men nött skyddsomslag.
ENDAST ETT EX!

98 kr