Rehn, Gösta K., "UFO - Nya fakta om de flygande tefaten" HÄFTAD

"Den 29 juli 1968 utfrågades tio amerikanska vetenskapsmän om sina synpunkter på UFO-problemet i ett kongressutskott. Några av vetenskapsmännen, främst professorn i atmosfärisk fysik. McDonald, ansåg det mycket sannolikt att UFO:s är intelligent styrda utomjordiska farkoster. De som fördjupar sig i problemet kommer i allmänhet till uppfattningen att en viss del av observationerna inte kan förklaras som misstolkningar av kända fenomen, inte heler som hallucinationer eller bedrägerier. De återstående förklaringsmöjligheterna är att dessa UFO:s är något nytt naturfenomen eller att de är utomjordiska farkoster. Genom sin stora beläsenhet, sina vittförgrenade kontakter utomlands och egna undersökningar av UFO-fall torde Gösta Rehn vara den som är bäst insatt i UFO-problemet i Sverige. Detta problem är ett av de viktigaste i mänsklighetens historia, och man är därför tacksam för att Rehn nu med en andra bok fortsätter att hålla oss orienterade om dess utveckling både här hemma och utomlands.2

--- Ur förordet av docenten i fysik vid Stockholms Universitet Ulf Ringström

Häftad, 204 sid., illustrerad med svartvita fotografier, Zindermans 1969, sprättad.

48 kr