Rehn, Gösta K., "UFO - Nya fakta om de flygande tefaten" HÄFTAD

"Den 29 juli 1968 utfrågades tio amerikanska vetenskapsmän om sina synpunkter på UFO-problemet i ett kongressutskott. Några av vetenskapsmännen, främst professorn i atmosfärisk fysik. McDonald, ansåg det mycket sannolikt att UFO:s är intelligent styrda utomjordiska farkoster. De som fördjupar sig i problemet kommer i allmänhet till uppfattningen att en viss del av observationerna inte kan förklaras som misstolkningar av kända fenomen, inte heler som hallucinationer eller bedrägerier. De återstående förklaringsmöjligheterna är att dessa UFO:s är något nytt naturfenomen eller att de är utomjordiska farkoster. Genom sin stora beläsenhet, sina vittförgrenade kontakter utomlands och egna undersökningar av UFO-fall torde Gösta Rehn vara den som är bäst insatt i UFO-problemet i Sverige. Detta problem är ett av de viktigaste i mänsklighetens historia, och man är därför tacksam för att Rehn nu med en andra bok fortsätter att hålla oss orienterade om dess utveckling både här hemma och utomlands.2

--- Ur förordet av docenten i fysik vid Stockholms Universitet Ulf Ringström

Häftad, 204 sid., illustrerad med svartvita fotografier, Zindermans 1969, sprättad.

48 kr

24 kr

Tomas, Andrew, "Vi är ikke de første" HÄFTAD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på [email protected] om du vill att vi ska bevaka den åt dig,