Klarer, Elisabeth, "Rymdskepp över Drakensberg" HÄFTE

En upplevelse av en resa med UFO över Sydafrika. Ur innehållet: Händelsen den 27 december 1954 - Händelsen den 7 april 1956 - Händelsen den 17 juli 1956.

Häfte, 31 sidor, Parthenon 1967. 

38 kr