Jungkvist, Boris, "Kontakt med UFO" KARTONNAGE

Ur innehållet: De flygande tefaten 40 år - Den 24 juni 1947 - UFO-landning i Kentucky, USA - Projekt Magnet - BMI-studien och Chi-squaretestet - Ubatubafallet och metallbitarna - Ett UFO har störtat på Spetsbergen - Ombordtagningsfall - är Marsfotografierna förfalskade? - Axplock ur hemliga dokument - Allen Hynek, samtidens främste UFO-forskare - UFO-landning 14 december 1946 - Ett flygande tefat har landat på Väddö! - UFO-fältforskning i Värmland och Dalarna 1988 - Vi har filmat och fotograferat UFO - UFO:s sedda ur ett ovanligt perspektiv.

Kartonnage, 186 sid, Zindermans 1989. Biblioteksinbunden. Fint skick.

78 kr