Jessup, Morris K., "UFO och Bibeln" HÄFTAD

Författaren är astronom och bibelforskare och menar att beskrivningar av besökare från andra planeter återfinns i bibeln.

Ur innehållet:

Trons tidsålder - Äventyrens tidsålder - Förnuftets tidsålder - Upplysningens tidsålder - Ideologiernas tidsålder - Analysens tidsålder - De apokryfiska skrifterna - Hänsyftningar hos profeterna - Himmelsfärderna - Emanuel Swedenborgs kontakter med det gudomliga - Moses och Charles Fort - Markusevangeliets trettonde kapitel - Järtecknen - Ingripande från himlen - UFO och människosonen - Räddningen genom UFO - Profetian uppfylld

Häftad, 126 sid., Parthenon, 1970. Slitet omslag.

68 kr