Nyström, John "Våga meditera" KARTONNAGE

Meditation har fått fäste i vår kultur som ett sätt att nå inre samling, motverka stress, öka vår koncentration. I Våga meditera presenteras meditation som ett sätt att nå självkännedom, att utvecklas som person och få psykiskt energi att hantera tillvaron.

Med klara resonemang och lätta övningar leds läsaren in på en väg som känns som en nyttighet i stil med frisk luft, motion och sunda vanor. John Nyström presenterar ett sätt att förhålla sig till sig själv och till livet som helhet som för vidare, mot större tillfredsställelse. Han förklarar vad meditation är, visar hur man kan meditera och talar om hur detta påverkar både kroppen och själen.

Våga meditera är en bok i meditationens grunder, lågmäld och användarvänlig. Det är en bok att inleda med för den som vill börja meditera och arbeta med sig själv. En lugn och måttfull röst som visar vad meditation kan åstadkomma med utgångspunkt i våra skilda behov.

Innehåll

Vad är meditation? Hur ska jag meditera? Den inre verkligheten. Påverka kroppen. Meditation och det yttre livet. Andligt sökande. Övningar och kommentarer. Vanliga hinder. Meditationsprocessen.

Kartonnage, 95 sidor. Schibsted Förlagen 1998. Namnteckning på försättsblad, biblioteksinplastad.

58 kr