Hegardt, Bernhard "Meditation i öster- och västerland" HÄFTAD

Meditation i öster- och västerland, Bernhard Hegardt

Häftad. Larson 1974. 159 sidor. Från baksidestexten: Författaren ger en överskådlig och verklighetsnära jämförelse mellan de båda huvudtyperna av meditation - den västerländskt-konfessionella och den mer vishetsbetonade österländska... När det gäller ett så utpräglat subjektivt ämne som meditation, är det ogörligt att få en korrekt uppfattning om vad som åsyftas utan egna erfarenheter. Det är därför naturligt att bokens avslutande del innehåller praktiska anvisningar i olika sätt att meditera.

Häftad, 159 sidor, Larson 1974. Nyskick.

ENDAST ETT EX!

68 kr