Fontana, David Dr., "Meditationshandboken" KARTONNAGE

En omfattande guide över österländsk och västerländs meditationsteknik.

I Meditationshandboken berättar David Fontana på ett personligt och inspirerande sätt om meditationens historiska och kulturella rötter. Han lämnar rikligt med praktiska råd och tips om hur vi kan använda oss av olika meditationstekniker utan att blunda för de risker man ibland kan hamna i.

Meditation bidrar med en insikt som du inte kan få genom vanliga avspänningstekniker. Fontana skriver att han blivit mer öppen för sin omvärld, mer medveten om naturens skönhet och färg, om andras glädje och sorg. Kort och gott har han blivit mer kännande och närvarande i tillvaron.

David Fontana är psykolog och medlem i brittiska psykologsamfundet. Han har skrivit ett stort antal böcker om meditation, yoga och om människans symbolvärld. Han har under större delen av sitt liv praktiserat meditation.

Läs omfattande artikel om boken här:

http://www.psofi.com/fontana.htm

Kartonnage, 252 sid., Richters 1997. Mycket fint skick/nyskick.

58 kr