Chung, Tsai Chih, "Zen talar" HÄFTAD

Zen har beskrivits som den största "icke-religionen" i världen. Som en helt kinesisk uppfinning har zen utvecklats till ett sätt att leva för de fria andar som inser att livet är allt och ingenting.

Zen talar är en tecknad bearbetning av utdrag från olika tidiga zenbuddhistiska klassiker. Insamlade och populariserade av den berömde kinesiske tecknaren Tsai Chih Chung, innnehåller boken över 100 zenhistorier (koan) för dagens läsare och blåser liv i zens anda och filosofi. I dessa historier yppas det dagliga livets gåtfulla charm och andliga skönhet och frid. Varje stycke berättas i underbart tecknade serier, med en text som är oförskämt humoristisk och samtidigt fylld med visdom. Zens lära har aldrig presenterats på ett sådant rakt och begripligt sätt.

Genom århundraden har zen haft ett enormt inflytande på kinesisk tanke, vilket speglas i konsten, litteraturen, religionen och i det dagliga livet.

Som en pionjär i konsten att illustrera kinesisk litteratur och filosofi i serieform började Tsai Chih Chung att teckna serier vid sjutton års ålder. Han röstades fram som en av tio framstående ungdomar i Taiwan 1985.
Till dags dato har han gett ut mer än 20 serier, varav 10 handlar om antika kinesiska tänkare och de övriga är baserade på kinesiska historiska och litterära klassiker. Alla dessa böcker har vid något tillfälle toppat bestseller-listan. Hans böcker har också översatts till andra språk, såsom japanska, koreanska, thai, engelska, franska, indonesiska och nu för första gången på svenska.

"Zen talar" innehåller mer än hundra olika skämtsamma och tänkvärda anekdoter, som utgör bearbetade utdrag ur zen-buddismens klassiker. Tillsammans är de ett djärvt och oerhört roligt försök att popularisera zen-buddismen. Jag tror boken har förutsättningar att bli en kultbok bland filosofiskt lagda levnadskonstnärer.
- Kerstin Johansson, Helsingborgs Dagblad

Tecknad och bearbetad av Tsai Chih Chung
Introduktion av William Powell
Övers. Astrid Ericson,
159 sidor Hft. 2:a uppl., Alhambra 1995
NYSKICK ENDAST TVÅ EX!

68 kr