Brunton, Paul, "The Notebooks of Paul Brunton, Volume 1 - Perspectives"

Paul Brunton (1898–1981) gjorde dagliga anteckningar och notiser under de sista trettio åren av sitt liv. Dessa ordnades i 28 kategorier som inbegrepp alla tänkbara aspekter av det andliga sökandet. Anteckningarna gavs sedan ut efter hans död i 16 volymer: ”The Notebooks of Paul Brunton”.

Ett representativt urval av citat ur alla kategorierna som ingår i Notebooks-serien finns publicerad i denna volym: ”Perspectives”.

Bland de ämnen som tas upp är exempelvis: sökandets väg och mål; elementär meditation; kroppen; känslor och emotioner; intellektet; etik; hälsa; naturens läkedom; egot; världens kris; ondskans orsaker; det sköna i konsten; nåd och inspiration; det högre jaget; mystiska upplevelser; avancerad kontemplation; den andliga läraren; mentalism; det Absoluta.

OBS på engelska!

Inbunden med skyddsomslag, 406 sid., Larson Publications 1987. Nära nyskick, (den ena utgåvans skyddsomslag identiskt med det på bilden förutom att bakgrundsfärgen är orange).

98 kr