Brunton, Paul, "The Notebooks of Paul Brunton, Volume 1 - Perspectives"

Paul Brunton (1898–1981) gjorde dagliga anteckningar och notiser under de sista trettio åren av sitt liv. Dessa ordnades i 28 kategorier som inbegrepp alla tänkbara aspekter av det andliga sökandet. Anteckningarna gavs sedan ut efter hans död i 16 volymer: ”The Notebooks of Paul Brunton”.

Ett representativt urval av citat ur alla kategorierna som ingår i Notebooks-serien finns publicerad i denna volym: ”Perspectives”.

Bland de ämnen som tas upp är exempelvis: sökandets väg och mål; elementär meditation; kroppen; känslor och emotioner; intellektet; etik; hälsa; naturens läkedom; egot; världens kris; ondskans orsaker; det sköna i konsten; nåd och inspiration; det högre jaget; mystiska upplevelser; avancerad kontemplation; den andliga läraren; mentalism; det Absoluta.
OBS på engelska!

Inbunden med skyddsomslag, 406 sid., Larson Publications 1987. Nära nyskick, ENDAST 2 EX! (den ena utgåvans skyddsomslag identiskt med det på bilden förutom att bakgrundsfärgen är orange).

98 kr