Angelöw, Bosse "Meditera för ett bättre liv - Om transcendental meditation" POCKET

I boken beskrivs hur Transcendental Meditation (TM) - den mest spridda meditationsmetoden i västvärlden fungerar. Olika meditatörers personliga erfarenheter varvas med forskningsresultat som visar att TM kan leda till en rad förbättringar i människors liv.

Pocket, 162 sid, Natur & Kultur 2000. Fint skick.

48 kr