Ullman, Montague & Claire Limmer (red.), "Drömmen löser problem" POCKET

Vi drömmer varje natt, befriade från kravet på anpassning till omgivningen. Montague Ullman har utarbetat en enkel men genial metod för att förstå och arbeta med drömmar i grupp. I denna antologi visar författarna hur drömmar löser problem inom de mest skilda områden. Drömgruppsarbete kan:

# främja litterär och konstnärlig kreativitet

# ge en sörjande människa styrka

# ge fördjupad förståelse för historiens stora gestalter

# hjälpa stressade flerbarnsföräldrar att bättre förstå sina barn

# lindra psykosomatiska sjukdomssymtom

# klarlägga sambandet mellan politikers beslut och deras personliga konflikter

# berika kunskaperna om vårt samhälle

# öka förståelse för Bibelns gestalter

# öppna nya vägar för gruppsykoterapi

Boken riktar sig till den intresserade allmänheten, till psykologer, psykoterapeuter och annan vårdpersonal som arbetar med drömmar. Det unika med hans metod är att den kan tillämpas av vem som helst, man behöver inte vara psykolog eller psykoanalytiker för att arbeta med drömmar.

Montague Ullman är professor emeritus vid Albert Einstein College, NY, psykiater och psykoanalytiker. Han har flera gånger gästat Sverige och utbildat handledare för drömgrupper. Tidigare utgivna böcker: Använd dina drömmar (1981), Drömtelepati (1986) och Att förstå drömmens språk (1996).

Claire Limmer är privatpraktiserande psykoanalytiker.

Pocket, 335 sid, Månpocket 1990. Fint skick. (Ett ex i läst skick med veck på pärmen.)

ENDAST TRE EX!

48 kr