Pouplier, Mechthild, "Drömbild: Fisk"

I vår serie Drömmen som vägvisare analyserar och amplifierar erfarna jungianska analytiker och psykologer några av våra vanligaste drömbilder. Att "amplifiera" är ett jungianskt uttryck som innebär att man belyser och "berikar" ett visst motiv eller en bild med hjälp av paralleller i annat symboliskt material, till exempel från myter eller folksagor.

Häftad, 79 sid., Centrum för jungiansk psykologi 1991. Fint skick, endast 1 ex!

58 kr