Faraday, Ann, "Lär av dina drömmar: självkännedom och styrka genom drömmen" HÄFTAD

Drömmar kan visa vägen in i ännu outforskade områden i ens personlighet, där man ställs ansikte mot ansikte med konflikter som kan förklara varför man känner sig olycklig och där man kan nyttiggöra hittills förbisedda andliga och psykiska resurser.

Häftad, 312 sidor, Prisma Magnum 1984. Obetydligt märke på kortsidorna som inte påverkar läsbarheten, i övrigt fint skick.
ENDAST TVÅ EX!
38 kr

19 kr