Evans, Christopher, "Nattens landskap - hur och varför vi drömmer"

Boken inleds med en presentation av äldre föreställningar om sömn och drömmar, Freuds banbrytande idéer, laboratorieexperiment, studier av människor som fått sömnen störd, sömn och drömmar hos djur och en översikt över sömn- och drömforskning under 1900-talet. Därefter tar författaren upp sin datorteori om drömmar. Han menar att man kan betrakta hjärnan som en dator, styrd av en serie program. När vi sover har vi tillfälligt brutit kontakten med yttervärlden och tar inte emot några nya intryck, och då kan hjärnan bearbeta dagens händelser och "datorn" köra igenom sina program - vi drömmer.

Forum, Stockholm 1986. Limhäftad. 296 s. Fint antikvariskt skick.

58 kr