Doncic, Obrad "Drömsymboler - handbok i drömtydning enligt modern drömforskning" KARTONNAGE

Drömmarna kan förstås. Genom att lära dig att använda drömmarna får du en större insikt i ditt eget liv. De berättar vem du är, hur du upplever livet och varför.

Drömmarna bearbetar dina upplevelser, tankar och känslor. De kan ge dig en djupare förståelse av dig själv och ditt liv.

Allt i drömmen har en betydelse. Det finns ett meddelande i varje dröm. Det handlar bara om dig och syftet är alltid gott.

Att lära känna dig själv via drömmen är meningsfullt.

Kartonnage, 148 sidor, Zindermans 1984. Fint skick. Omslaget kan skilja sig från bilden.

68 kr