Delaney, Gayle "Erotiska drömmar - Hur du tolkar dina drömmars sexuella innehåll" KARTONNAGE

Erotiska drömmar om förbjuden kärlek, förförelse, aggressivitet eller pinsamheter kan antingen vara lustfyllda eller chockerande. Men handlar dessa bilder verkligen om sex eller är de kraftfulla uttryck för andra saker i ens liv? I den här boken bryter sig den framstående amerikanska drömexperten loss från standardtolkningar av drömmar och gör oss uppmärksam på hur våra sexuella drömmar måste förstås i ljuset av våra egna unika upplevelser och känslor. Dr. Delaney visar oss hur våra sexuella drömmar kan öppna våra ögon för insikter som befriar oss från rädsla och hjälper oss att utveckla ett lyckligare känsloliv rikt på njutningsfylld erotik. Hon utforskar vanliga sexuella drömmar och visar oss hur man tolkar dem genom att använda en speciell drömintervjuteknik. Fylld med både mäns och kvinnors erotiska drömmar från verkliga livet, lär oss boken hur vi kan använda vårt drömmedvetande rent praktiskt. Det kan hjälpa oss att lösa sexuella hämningar och konflikter, locka fram drömmar för att lösa specifika relationsproblem, experimentera med nya tekniker, berika vårt sätt att älska och avlägsna hinder för intimitet och kreativitet.

Kartonnage, 276 sidor, ICA bokförlag 1995. Fint skick.

68 kr