Bjerre, Poul "Drömmarnas naturliga system" HÄFTAD

Bjerres centrala verk vill skapa en förståelse för drömmens natur, symbolik och budskap, för drömmandets processer, för vår individuella situation och utvecklingsväg.

Poul Bjerre (1876-1964) deltog i de stora psykoanalytiska konferenserna på 1910-talet och kom i personlig kontakt med Sigmund Freud, Alfred Adler, C.G. Jung m.fl. Han presenterade Freuds idéer för kollegerna i Svenska Läkaresällskapet men var själv kritisk till dennes överbetoning av sexualiteten.

Poul Bjerre betraktade psykoterapin (som på hans tid kallades själsläkekonst) just som en konst som endast till viss del kan läras. Det krävs även fallenhet och, inte minst, medmänsklighet.

Häftad, 316 sidor, Bonniers 1933. Sprättad, några fläckar på omslaget, annars fint skick.

88 kr