Bjerre, Poul, "Drömmarnas helande kraft" HÄFTAD

En nyutgåva av Bjerres centrala verk DRÖMARNAS NATURLIGA SYSTEM från 1933. Förord av Montague Ullman.

Poul Bjerre har ofta betecknats som den svenska psykoterapins grand old man. Redan vid den viktiga psykoanalytiska kongressen i München 1913 opponerade han sig mot den dominerande freudianska riktningen, bröt sig en ny väg och lade grunden till en behandlingskonst som han sedan oavbrutet har byggt ut och fördjupat. Han vill komplettera psykoanalysen med en "psykosyntes" och riktar uppmärksamheten mot de uppbyggande, skapande krafterna i vårt inre. Det är särskilt i drömlivet han spårar dessa krafter, och drömläran blir därför den viktigaste delen av hans psykologiska system. I sin nya bok ger Bjerre på bred basis och på grundval av ett stort dröm-material en framställning av sin drömpsykologi. Han påvisar också dess praktiska användbarhet vid neurosbehandlingen. Arbetet vänder sig inte bara till fackmän, läkare och psykologer.

Häftad, 285 sidor, Proprius 2003. Nyskick, namnad.

(Enligt bild två, Natur och kultur 1952. ETT EX!)

68 kr