Bergquist, Lars, "Swedenborgs drömbok: glädjen och det stora kvalet" HÄFTAD

Vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg (1688-1772) ansåg sig ha fått förmågan att kommunicera med de dödas andar. Genom dem upplystes han om livets mening, gott och ont, himmel och helvete. Under åtta månader 1743-44 skrev han ner sina drömmar i en anteckningsbok, ofta tillsammans med sina egna tolkningar. Månad för månad kan vi följa hur en ny insikt växer fram: endast den gudstillvända människan kan nå ett högre vetande, i hänryckning och dröm.

Denna märkliga drömbok återutges nu med en fortlöpande kommentar av Lars Bergquist. I ett längre företal presenterar han också det historiska och religiösa tidssammanhanget, den bild dagboken ger av Swedenborg som människa och arten av hans kallelse."

Häftad, 321 sid., Norstedts Fakta Pocket 1989. Fint skick.
ENDAST TVÅ EX!

78 kr