Zukav, Gary "Själens visdom" INBUNDEN

I Själens visdom fortsätter Gary Zukav och Linda Francis sin andliga vägledning för den moderna sökande människan. Liksom de tidigare utgivna böckerna är detta en praktisk, populärt hållen och lättillgänglig självhjälpsbok.

Denna gång betonar författarna vikten av självreflektion och att vi tar ansvar för våra egna val. De menar att vi måste bryta med den vanliga föreställningen om att vi är offer för omständigheterna. I stället utvecklas vi som människor om vi tar för vana att granska oss själva och vår egen del i vad som händer omkring oss för att på så sätt kunna ta ett personligt ansvar. Vi uppmanas att lära oss att lyssna till oss själva och inte kämpa för tränga undan oönskade känslor som rädsla, vrede eller flyktbeteende. Vi får också lära oss hur vi kan utmana dessa ofta invanda frestelser och beteendesätt men hela tiden utan dömande uttryck och pekpinnar. Budskapet framförs hela tiden på ett pedagogiskt och sympatiskt sätt.

Boken är strukturerad på samma sätt som Själens hjärta, med korta kapitel, många små övningar av varierande svårighetsgrad, vardagliga tips samt små tankepauser med ord på vägen för vidare reflektion.

Garys Zukav har sedan länge en etablerad läsekrets i Sverige och vinner ständigt nya intresserade.

Inbunden, 195 sidor, Natur och kultur 2005. Nyskick.


78 kr