Tanner, Susan & Ball, Jillian "Att ta sig upp när man är nere - Hjälp till självhjälp vid depressioner" POCKET

Depressioner är vanliga, så vanliga att de har kallats för ”själens förkylningar”. Och depressioner kan drabba oss alla, somliga lindrigare och andra allvarligare.

Denna ”självhjälpsbok” i depressionsbehandling anknyter till det kognitiva psykoterapeutiska synsättet, nämligen att det är våra tankar som avgör hur vi mår. Genom att lära oss att styra våra tankar kan vi påverka vår sinnesstämning och ta oss ur depressiva onda cirklar.

Att ta sig upp när man är nere är en praktisk, jordnära och - trots det allvarliga ämnet - humoristisk bok till hjälp för dem som själva kämpar med depressioner och för dem som professionellt eller privat vill hjälpa deprimerade medmänniskor.

Pocket, 257 sidor, Natur och kultur 2005. Nyskick.

48 kr