Stevens, Anthony "Jung - Om hans liv och verk" POCKET

Karl Gustav Jung (1875 - 1961) framstår vid sidan av Sigmund Freud som den store kartläggaren av det mänskliga psyket under 1900-talet. Medan Freuds teorier fortfarande spelar stor roll för psykoanalysen, så är väl Jungs inflytande större inom andliga rörelser som New Age, men det finns också en livaktig jungiansk skola inom psykoanalysen. För många författare - sådana sysslar ju också i högsta grad med det mänskliga själslivet - har Jungs tankar haft mycket stor betydelse.

Pocket, 298 sidor, Månpocket 1992. Fint skick.

35 kr