Sjögren, Lars "Sigmund Freud - Mannen och verket" INBUNDEN

Sigmund Freuds aktualitet växer för varje dag och litteraturen om hans liv och verk blir allt mer omfattande. Detta är den första bok skriven på svenska som ger en överblick över Freuds hela livsverk utifrån hans egna skrifter och utifrån den aktuella litteraturen om honom. Författaren har en kritiskt diskuterande hållning till Freuds verk. Boken inleds med en utförlig kronologi över Freuds liv. Kapitlen är ordnade i tidsföljd så att man kan följa Freud från hans bakgrund i det slutande 1800-talets Centraleuropa till hans död i London 1939. De kan läsas separat som fristående essäer eller som en fortlöpande skildring av hur Freud utvecklade psykoanalysen. Författaren sätter in denna i dess historiska och kulturella sammanhang. Boken avslutas med en kommenterad bibliografi, som redovisar författarens läsning och ger uppslag till fortsatta studier åt den intresserade.

Inbunden med skyddsomslag, 301 sidor. Natur och kultur, 1989. Gott skick, något kantnött skyddsomslag.

98 kr