Schmidbauer, Wolfgang "Sjukdomen som flyktväg : om psykosomatik" HÄFTAD

Kritik av psykosomatiken.

Häftad, 253 sidor, Alfabeta bokförlag 1989. Fint skick, men med namnteckning.
ENDAST ETT EX!

68 kr