McDougall, Joyce, "Kroppens teatrar - psykosomatiska sjukdomar i ett psykoanalytisk perspektiv" INBUNDEN

"Vi brukar säga att kroppen talar sitt tydliga språk: berättar om vem en människa är, hur hon känner sig. När vi ser en bra föreställning av modern dans… så tvekar vi inte att i kroppens uttrycksformer se ett budskap. Det blir ett språk. Kroppen talar – om än ordlöst. " Så skriver psykoanalytikern och läkaren Iréne Matthis i förordet till Kroppens teatrar. Hon fortsätter: "Det är egentligen samma typ av fenomen varje läkare ställs inför, som på mottagningen möter klienter med så kallade psykosomatiska sjukdomar. "

Kroppens teatrar är en informativ och stimulerande bok om komplicerade psykiska skeenden och fenomen. På ett pedagogiskt inspirerande sätt analyserar Joyce McDougall psykosomatiska sjukdomar och tillstånd och knyter dem till erfarenheter, känslor, idéer och fantasier så att sammanhangen blir tydliga.

Hon presenterar "sjukdomspanoramat" genom fallbeskrivningar och delar frikostigt med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. I några kapitel knyter hon samman sina tankegångar och länkar dem till andra aktuella idéströmningar inom psykosomatikens område och till den traditionella freudianska diskussionen.

Översättning Ingeborg Löfgren
Joyce McDougall är psykoanalytiker. Hon är född och uppvuxen i Nya Zeeland men bor sedan många år i Paris. Flera av hennes böcker har utkommit på svenska: Förutom Kroppens teatrar (1991) Jagets teatrar (1988), Försvar för det annorlunda (1993), Kärlekens många ansikten (1996) och Samtal med Sammy (1998).

Inbunden, 219 sidor, Natur och Kultur 1990. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

88 kr