Arthur Janov, Primalskriket - Om primalterapi, en ny metod att bota neuroser

Arthur Janov, Primalskriket

Primalterapi är en form av behandling mot neuroser och psykiska åkommor. Primalterapin grundades av Arthur Janov 1970 efter att ha arbetat 17 år som psykoterapeut. Tillsammans med sin dåvarande fru, Vivian Janov, öppnade han Primal-Institutet i Los Angeles. Arthur Janovs banbrytande bok utkom på svenska i början på 1970-talet som 'Primalskriket'. Sedan dess har Janov utvecklat ett stort författarskap med en lång rad böcker i samma ämne där han sammanfattar och redovisar sina erfarenheter av primalterapin.

Primalterapins vetenskapliga grund är hjärnans reflexiva bortträngning av smärta som inte kunde integreras av kroppen vid tidpunkten. Smärtan anses leva kvar och ge upphov till olika neurotiska symptom. Genom att gå tillbala till källan kan kroppens sanning nå medvetandet.

- Att bli analyserad är att bli behandlad. Hela mitt liv har jag blivit behandlad. Vad jag behöver är att uppleva! Så träffande uttryckte sig en primalpatient.

(Från Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Primalterapi)

Häftad, 1974 W&W, 459 sidor. Mycket gott skick. ENDAST 2 EX!

68 kr