Jacoby, Hans "Självkännedom genom handstilstolkning" HÄFTAD

Jacoby jämför handstilar med mänskliga gester och attityder osv, Han stimulerar läsaren till iakttagelse och studium av en massa andra mänskliga fenomen.

Häftad - sprättad, 229 sidor, illustrerad, Natur och kultur 1946. Några fläckar på pärmen.
ENDAST ETT EX!

78 kr