Igra, Ludvig "Påliv och död" INBUNDEN

Boken behandlar den psykoanalytiska och psykoterapeutiska processen - framför allt de krafter som hindrar och försvårar den rörelse i arbetet, som öppnar låsta karaktärshållningar. Bl a diskuteras destruktivitet, narcissism och negativ terapeutisk reaktion.

På liv och död är det de hindrande och destruktiva krafterna i människans psyke som står i fokus. Ludvig Igra undersöker uppkomsten av stela, livsfientliga inre strukturer präglade av narcissistisk självtillräcklighet och avvisande av kärlek och beroende. - - - * - - - Han skildrar särskilt hur dessa gestaltar sig i den psykoanalytiska/psykoterapeutiska situationen och vad som gör det möjligt att förändra dem, men hans tankegångar har naturligtvis också en mer generell, allmänmänsklig bärighet. - - - * - - - Den grundläggande drivkraften i »På liv och död« är sökandet efter möjligheter till inre frihet och rörelse och till en djupare och helare kontakt med verkligheten, den inre och den yttre - - - * - - - Ludvig Igra var psykolog och psykoanalytiker. Han var även verksam som föreläsare och som handledare för individer och institutioner. Han gav 1983 ut »Objektrelationer och psykoterapi«. - - - * - - - På omslagsbilden, Dorés »Satans fall«, ser vi en ängel som genom sitt högmod omvandlas till sin mörka manifestation, Satan. Han satte sig upp emot Gud men han faller inte bort från Gud - han framträder inte som en avspjälkad Ondska - stället blir hans uppgift att förkroppsliga den destruktiva aspekten av det Gudomliga.

Inbunden, 272 sidor, Natur och kultur 1988. Fint skick.

78 kr