Hellström, Kerstin och Hanell, Åsa, "Fobier"

Allt du behöver veta om fobier och hur man behandlar dem.
10-15 procent av alla människor lider av någon form av fobi. Här kan du läsa om varför man får fobier, vilka fobier som är vanligast och framför allt vad man gör för att bli av med dem.

Vad är det egentligen som händer när man inte längre vågar träffa människor, inte vågar åka tunnelbana, inte vågar gå till läkaren? Boken berättar utförligt om dessa handikappande tillstånd som tidigare har varit svåra att bota. Forskningen har gått framåt och nu vet man hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi blir av med fobier, ibland bara efter några minuters behandling! Boken ger en heltäckande bild av fobier, flera personer som har eller har haft fobier berättar hur det varit för dem.

Kerstin Hellström är Dr.Med.Sci., leg.psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har specialiserat sig på behandlingar för ångeststörningar där gruppen fobier ingår och behandlar både barn och vuxna. Åsa Hanell är journalist och verksam i Norrköping.

Häftad, 183 sid., Norstedts 2002. Fint skick, ENDAST 1 EX!

68 kr