Gustavson, Christina "När någon i din närhet har en depression"

Boken beskriver vad en depression innebär, hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man mildrar förloppet. Boken vänder sig både till den som drabbats och dennes anhöriga/vänner och till vårdpersonal.

Christina Gustavson är forskare i rättspsykiatri och specialistläkare inom allmänmedicin, allmän psykiatri och rättspsykiatri. Hon har lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem.

Kartonnage, 168 sidor, ICA bokförlag 2004. Fint skick.

68 kr