Guldager, Katrine Marie "Ljusgränsen - en psykoanalys" INBUNDEN

Efter att den danska författaren Katrine Marie Guldager plötsligt och våldsamt förlorat dem hon älskar allra mest påbörjar hon en freudiansk psykoanalys som varar i nio år. Fyra gånger i veckan ger hon sig iväg till sin psykoanalytiker i grannstaden för att lägga sig på soffan. Det hela pågår mycket diskret och hon säger inget till någon, varken familj, vänner eller kollegor.

Osentimentalt och klargörande berättar Katrine Marie Guldager om något så ovanligt idag- i denna tid av korttidsterapier- som psykoanalys: om sin nio år långa resa in i sig själv och den självinsikt och befrielse hon därigenom nådde. Genom insprängda partier i sin livsberättelse förklarar hon också vad psykoanalys handlar om och vilka teorier den vilar på.

Inbunden, 264 sidor, W&W 2008. Nyskick.
ENDAST ETT EX!
78 kr

39 kr