Gjøsdal, Mette "Min väg från ångest till liv" HÄFTAD

Efter att i nästan 25 år ha levt med svår ångest kom norskan Mette Gjøsdal i kontakt med en psykiater som hjälpte henne tillbaka till en normal tillvaro. Fram till dess hade hennes liv kännetecknats av skräck för nästan allt: gå i affärer, träffa människor, vara ensam. Varken mediciner, terapi eller sjukskrivning hade befriat henne från panikattacker och kvävande ångestperioder.

I sin självutlämnande bok går Mette Gjøsdal ända tillbaka till sin barndom för att söka ångestens rötter. Hon tar oss med in i sin skräckvärld och skildrar hela händelseförloppet, inte minst behandlingens prövningar. Boken avslutas med en intervju med hennes psykiater. Gunnar Cramer.

För alla som har eller haft ångest - eller som lever nära någon som lider av ångest - är detta stark, givande och hoppfull läsning.

Häftad, 121 sid, Svenska Dagbladet förlag 1992. Fint skick.

68 kr