Freud, Sigmund "Fallstudier" POCKET

Denna volym av Samlade Skrifter innehåller de fem stora fallstudierna, populärt kända som Dora, Lille Hans, Råttmannen, Schreber och Vargmannen. Fallstudier är kanske det bästa exemplet på Freuds jordnära och realistiska syn på vetenskap. Det är det enskilda fallets realiteter som tvingar honom att ses sig efter nya teoretiska formuleringar, som i sin tur måste prövas genom noggrann observation. Freuds fallstudier är dock inte bara historiska dokument. De vittnar också om Freuds djupt humanistiska ansträngning att sätta sig in i varje individs inre värld av tankar och känslor, önskningar och rädslor. Dessutom är de enastående litterära prosastycken, spännande som kriminalhistorier, som fortfarande kan trollbinda oss med sin elegans och sina oförutsebara vändningar.

Denna pocketupplaga av Fallstudier har hämtats ur Natur och Kulturs uppmärksammade tolvbandsutgåva av Sigmund Freuds Samlade Skrifter i svensk nyöversättning. Förutom originalvolymens inledning av Andrzej Werbart innehåller pocketupplagan ett nyskrivet förord av Clarence Crafoord.

Pocket, 712 sidor, Månpocket 2002. Nyskick.

58 kr