Frankl, Viktor E "Gud och det omedvetna - psykoterapi och religion" ENDAST 1 EX!

Består det omedvetna endast av människans bortträngda drifter eller har det också en andlig dimension? Detta är en fråga som Viktor Frankl arbetat med hela sitt liv. I sitt existensanalytiska perspektiv behandlar han även den ständigt aktuella frågan om meningen med livet, människans ansvar och samvete och hennes sätt att förhålla sig till lidande, skuld och död.

Gud och det omedvetna för läsaren rakt in i en situation där människors intresse för de existentiella frågorna är mycket starkt och många längtar efter kunskap och substantiellt material för eftertanke och diskussion.

Kartonnage, 130 sidor, Natur och Kultur 1987. Fint skick, ENDAST 2 EX!

78 kr