Carlbring, Per & Hanell, Åsa "Ingen panik - Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi" INBUNDEN

För de cirka 200 000 svenskar som lider av panikångest innebär vardagen inte bara rädsla för nya attacker, utan också undvikande av platser och situationer som vi andra kan ta för självklara.

Forskning visar entydigt att KBT har mycket god effekt vid paniksyndrom – mellan 80 och 95 procent är diagnosfria efter tio veckors behandling – och förbluffande nog ser man samma goda resultat vid självhjälpsbehandling! Det finns alltså mycket som talar för att även den som använder den här boken ska kunna bli fri från sina problem. Det som krävs är att avsätta tid för att läsa och att genomföra övningarna.

•Boken är i första hand avsedd för allmänheten (självhjälp).

•Metoden i den här boken bygger på ett flertal studier gjorda vid Uppsala och Linköpings universitet.

•Arbetsblad finns att ladda ner från hemsidan www.ingenpanik.se.

•Förord av Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet.

Per Carlbring är leg. psykolog och docent i klinisk psykologi, han arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Han har tidigare varit medförfattare till Social fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi (2006).

Åsa Hanell är journalist och verksam i Norrköping, hon har tidigare varit medförfattare till Fobier (2000) och Rädd, räddare, ångest (2003).

Kartonnage, 268 sidor, Natur & Kultur 2007. Fint skick.

98 kr