Cardinal, Marie "Med andra ord" INBUNDEN

Marie Cardinal är framför allt känd för Orden som befriar, där hon berättar om sin egen psykoanalys. ”Fast den är inte en bok om psykoanalys utan boken om ett äventyr som sker genom psykoanalysen, ett äventyr, som sket genom ord”, säger Annie Leclerc i Med andra ord. Med andra ord är nämligen en bok som Marie Cardinal skrivit utgående från de bandade samtal som hon fört med väninnan Annie Leclerc, vilken spelar en viss om också rätt undanskymd roll som medarbetare i boken.

Marie Cardinal rör sig i samtalen mellan de tre världar som är hennes: Algeriet, Frankrike och Kanada. Hon talar om barndomsupplevelser från Algeriet och om andra senare personliga upplevelser. Hon talar om skrivandets villkor, om kvinnovarandets villkor och om att i skrivandet använda kvinnornas språk – ”hur orden är laddade med mäns sätt att tänka”. Med andra ord är en bok som behandlar existentiella frågor samtidigt livsnära och poetiskt eller för att använda Marie Cardinals egen definition av vad en bok skall vara: ”på samma gång roman, poesi, forskning, historia, filosofi”.

Inbunden, 188 sidor, Trevi 1982. Fint skick, men med namnteckning.

68 kr