Brudal, Paul Jan "Sagan om det omedvetna språket. Psykologi och symbolbilder i folksagorna" HÄFTAD

Brudal visar här hur viktig sagans roll är i barnens liv, men även för vuxna. Om hur kan sagan kan hjälpa barn att leva ut aggressioner och destruktiva impulser. Sagans roll i vård av utvecklingsstörda och i psykoanalys av vuxna.

Häftad, 197 sidor, Norstedts, 1986. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

98 kr