Alice Miller, Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet

Ingen som intresserar sig för psykoterapi kan undvara Alice Millers arbeten. I en rad kontroversiella böcker som fått stor betydelse för barnuppfostringsdebatten, har hon betonat barnets utlämnade ställning gentemot föräldrarna.

Redan på spädbarnsstadiet uppfattar det känsliga barnet föräldrarnas behov och förväntningar och anpassar sig efter dem. Barnet förtränger sina intensivaste, icke önskvärda känslor – vrede, ångest, avund och förtvivlan. Priset för denna förnekelse och bortträngning i barndomen är sjukdomssymtom hos den vuxne; fysiska såväl som psykiska. Konfrontation med den egna historien är därför den nödvändiga grunden för all terapeutisk behandling, menar Alice Miller.

Häftad, 103 sid., W&W 1982. Antikvariskt, fullt läsbart skick. Ett och annat märke efter hundöra. ENDAST 1 EX!

48 kr