Ringom, Björn, "Tänk positivt - del 1"

Varför lyckas somliga så bra med det de företar sig? Varför tvingas andra uppleva det ena misslyckandet och den ena besvikelsen efter den andra?

Björn Ringom förklarar i sin bok vilka faktorer som avgör och hur du själv kan påverka din framtid.

Det handlar om att lära sig använda sin tankekraft enligt ett noga utforskat och beprövat system som ännu så länge bara ett fåtal människor känner till.

Dina önskningar kan förverkligas och dina drömmar gå i uppfyllelse om du lär dig tänka rätt. När dina tankeströmmar börjar flyta på ett harmoniskt, konstruktivt och positivt sätt, som författaren noga förklarar och exemplifierar, öppnas helt nya möjligheter i ditt liv.

Tänk positivt! (som hittills tryckts i 23.000 exemplar) är en stor försäljningsframgång även i författarens hemland - där boken har sålts i mer än 50.000 exemplar!

Björn Ringom är grundare och ledare av det internationellt verksamma Ringom-Instituttet. Sedan 1980 har Ringom-Institutet bedrivit kursverksamhet i 30 länder i bland annat studieteknik och personlig utveckling.

Björn Ringom har även utgivit böckerna Lär att lära och Mindmapping.

En trestegsraket för effektiva studier:

"För dig som är i en inlärningssituation, oavsett om det gäller skol- eller universitetsstudier eller fortbildning i arbetslivet, finns tre ting att beakta.

1.Det viktigaste av allt för studieresultatet är motivationen, din attityd till studierna - samt ett gott självförtroende (Tänk positivt!).

2.Det näst viktigaste, för att göra dig själv full rättvisa, är att du använder den bästa studie- och inlärningsteknik som står att finna (Lär att lära).

3.Alla som studerar gör anteckningar i någon form. Det finns en metod som är överlägsen alla andra (Mindmapping), använd den."

Björn Ringom

Häftad, 212 sid., illustr., Larson 1988. Liten bit av försättsbladet fattas, i övrigt fint skick. 

58 kr