Rando, Caterina, "Tankar för kraft och harmoni" HÄFTAD

Livet är vad våra tankar gör det till!

”Man förändras från den ena dagen till den andra … med några års mellanrum blir man till en helt ny varelse.”

George Sand

Bryt gamla, destruktiva tankemönster! Genom att koncentrera dig på det positiva i stället för det negativa kan du öka din motivation, förbättra din självkänsla och hämta kraft från de reserver vi alla har inom oss.

Det gäller att inte fastna i en snäv självbild som begränsar dina tankar, dina handlingar och ditt liv. Du klarar mycket mer än du tror, det gäller bara att ta steget och våga! Genom att frigöra dig från ditt förflutna och upptäcka de positiva tankar du har djupt inom dig kan du förändra dina känslor och beteendemönster. Du får ett rikare och mer tillfredsställande liv! Med hjälp av olika tekniker lär du dig hur du självsäkert kan fatta snabba och riktiga beslut. Under processens gång lär du känna dig själv bättre – och upptäcker att det inte är något att vara rädd för! Du får hjälp med att fastställa mål för dig själv och ta de första stegen mot att förverkliga det du önskar dig. Genom att bygga upp en personlig och positiv power thinking-filosofi kan du berika alla aspekter av ditt liv och uppnå en djupare känsla av lycka, självförtroende och harmoni. Börja med att göra det som är nödvändigt, gör sedan det som är möjligt, och plötsligt kommer du vara i färd med att göra det omöjliga!

I Tankar för kraft och harmoni presenterar Caterina Rando ett inspirerande och dynamiskt självhjälpsprogram. Bokens fyra avsnitt är uppdelade i positiva och stimulerande kapitel. De korta texterna i kombination med de suggestiva och inspirerande akvarellerna gör att man gärna stannar upp och reflekterar över det man just läst. Många av avsnitten avslutas med praktiska övningar och fokuserade affirmationer. I marginalen finns tänkvärda aforismer som berikar brödtextens innehåll.

Dansk band,160 sidor, Forma Books 2003. Nyskick.

ENDAST ETT EX!

78 kr