Dyer, Wayne "Förverkliga dina önskningar" INBUNDEN

Wayne W Dyer är internationellt erkänd inom självutveckling och healing. I Förverkliga dinaönskningar ger han sin personliga syn på hur man kan nå framgång och lycka genom att använda sitt inre, högre själv. Vi får lära oss att vi alla är gudomliga och att när vi bejakar detta gudomliga inom oss är ingenting omöjligt. Här finns grunden i konsten att göra verklighet av det som finns i våra tankar.

Inbunden, 222 sidor, LivsEnergi 2015. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr