Webb, Karen, "Enneagram" HÄFTAD

Vilken typ av människa är jag? Ifrågasättande eller dominerande? Perfektionist eller romantiker? Enneagrammet är en metod för självkännedom och utveckling som baserar sig på nio personlighetstyper. Dessa gås igenom grundligt . Karen Webb har sysslar med enneagram i många år och är en erfaren workshopledare. På sina kurser och vid personliga konsultationer har hon inspirerat många människor att söka djupare kunskap om enneagrammet och hjälpt dem att förändra sina liv.

Häftad, 197 sidor, Forum 1997. Fint skick.

68 kr